witamy w domku na kaszubach

Raduń to mała kaszubska wieś położona w powiecie kościerskim w gminie Dziemiany na obrzeżach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego nad jeziorem Raduń, którego lustro wody położone jest 140 metrów n.p.m. Jezioro o maksymalnej głębokości 13 metrów oraz powierzchni ponad 313 000m2. Wieś położona wśród grzybnych lasów, w których przeważają sosny oraz brzozy. W bliskiej okolicy oprócz jeziora Raduń znajdującego się we wsi są również jeziora Młosino oraz Brzeźno, nad którym znajduje się Ośrodek sportowo-wypoczynkowy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.


Położenie domu „Na Skarpie” jest idealne jako baza wypadowa do zwiedzania okolicy. Z jednej strony bliskość asfaltowych dróg, którymi szybko można dostać się w dowolne miejsce, z drugiej zaś las w odległości kilku metrów od granicy działki, którym wchodzimy na teren Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, gdzie zaznamy absolutnej ciszy i spokoju.


Największym bogactwem tego regionu jest niepowtarzalny klimat. Liczne wzgórza morenowe, lasy oraz jeziora rynnowe. Dodatkowo wielobarwność zachowanych ekosystemów podmokłych łąk oraz mozaiki pól, pastwisk, miedz i zadrzewień śródpolnych urozmaica dominującą zieleń krajobrazu naturalnego. Całość jest łagodnie pofalowana, bez dużych różnic w ukształtowaniu terenu.


Rozwinięty system dróg i ścieżek leśnych oraz strefa zalesionych brzegów jezior stanowią o atrakcyjności Parku dla wędrówek pieszych i rowerowych czy nordic walking.


Na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego wyznaczono 6 pieszych ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych o łącznej długości 29 km oraz 6 tras rowerowych o łącznej długości 156,5 km. Do tego istnieje wręcz nieograniczona ilość konfiguracji własnych tras pieszo-rowerowych.


Najbliższe okolice domu bogate są w różnorodną roślinność. Lasy obfitują w gatunki porostów krzaczkowatych, co świadczy o czystym powietrzu w tym rejonie. Szczególnie obficie występuje roślinność torfowiskowa, związana z śródleśnymi oczkami wodnymi.


Do najpospolitszych gatunków ssaków żyjących na tych terenach należą sarna, zając, dzik, borsuk oraz lis i jenot, które bardzo dobrze czują się w warunkach, gdzie wśród połaci leśnych znajdują się enklawy pól i łąk. Sąsiedztwo tych ekosystemów daje zwierzętom możliwość łatwiejszego zdobycia pożywienia.


Szacuje się, że na terenie Parku gniazduje około 126 gatunków ptaków.


Po przyjeździe warto wybrać się do punktu informacji turystycznej znajdującej się 5 minut drogi autem od domku gdzie można zaopatrzyć się w mapy Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, przewodniki i informatory.


Ośrodek Kultury w Dziemianach
ul. 8 Marca 3
83-425 Dziemiany
tel. 58 688-00-27


Posiadając trochę wolnego czasu warto zobaczyć:


© 2016 www.domeknakaszubach.kaszuby.pl